Touchrepair is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het op eigen initiatief installeren van  software. Of door aangerichte schade na het proberen van een reparatie op eigen initiatief.

Prijs

De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze websites opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en 1x de inbouwkosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel vermeerderd met eventuele verzendkosten. Alles inclusief BTW.

Garantie

Blijkt dat na de reparatie een smartphone of tablet dezelfde storing vertoont dan zorgt de garantieregeling dat u binnen 3 maanden contact met ons  moet opnemen en word het onderdeel(en) nagekeken of vervangen. Er geldt een garantie van 3 maanden na reparatie datum.

Verzending

Touchrepair biedt standaard een verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door PostNL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of schade door Touchrepair met PostNL afgehandeld. Touchrepair betaalt u het schadebedrag retour direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld en toegekend.

Verlies van Data

Touchrepair  is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

Vochtschade onderzoek

Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel.
De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen of laat verwijderen door ons.
Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. Touchrepair kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Niet betaalde producten/diensten

Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Touchrepair aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Touchrepair bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden via een mailbericht. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de portokosten (verzekerd) .Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal Touchrepair  uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.